Tin Tuyển dụng – Tháng 04/2020

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Tin Tuyển dụng – Tháng 04

Trong Tháng 4, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí sau

  1. Giám đốc Kinh doanh Dịch vụ Digital Marketing
  2. Chuyên viên Kinh doanh dịch vụ Digital Marketing
  3. Nhân viênTelesales
  4. PHP Developer
  5. Chuyên viên Digital Marketing