Đối tác

Với tôn chí làm việc và tạo dựng thành công bằng niềm đam mê và học hỏi không ngừng từ các đối tác, khách hàng, đồng sự và đồng nghiệp; NOVAON chúng tôi tin vào sức mạnh của việc hợp tác và cùng nhau phát triển.”Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng đồng đội”. Bằng niềm tin vào sức mạnh cộng đồng đó, tới nay Tập đoàn Digital NOVAON đã là đối tác của rất nhiều các Hiệp hội chuyên ngành, các Tập đoàn, Công ty và các tổ chức khác nhau ở trong và ngoài nước.

Chúng tôi luôn mở rộng hợp tác, toàn tâm toàn ý hoàn thiện trách nhiệm và hỗ trợ đối tác một cách tối đa nhất trong khả năng của mình.