[Ebook] – GUI BLOOPERS

Tựa sách GUI  BLOOPERS Tác giả Jeff Johnson     Quay trở lại những ngày tươi đẹp của Windows 95 và A...

[Ebook] – Don’t make me think

  Tựa sách  DON’T MAKE ME THINK Tác giả Steve Krug   Don’t make me think là cuốn sách nền tảng...

Đọc vị khách hàng

Tựa tiếng Việt: ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG Tựa tiếng Anh: BUYING STYLES Tác giả Micjhael Wilkingson Bản quyền Alphabook...

Hiệu ứng lan truyền

Tựa tiếng Việt: HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN Tác giả: JONAH BERGER Dịch giả:  Lê Ngọc Sơn Bản quyền: Thaihabooks  ...

Khác biệt hay là chết

      Tựa tiếng Việt: KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT Tựa tiếng Anh: DIFFERENTIATE OR DIE Tác giả Jack Tr...

Quảng cáo theo phong cách Ogilvy

  Tựa tiếng Việt: QUẢNG CÁO THEO PHONG CÁCH OGILVY Tựa tiếng Anh: OGILVY ON ADVERTISING Tác giả David Ogi...