PHP Intern

Senior Web Developer (VueJS/ReactJS)

Senior Web Developer (VueJS/ReactJS)   MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án ph...
Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 3

Tin tuyển dụng – Tháng 3   Trong Tháng 3, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng và...
Chăm sóc khách hàng

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị dự án theo hợp đồng được giao. Phân tích yêu cầu triể...
CEO Mar Assistant

CEO Marketing Assistant

CEO Marketing Assistant WHAT YOU WILL DO Develop digital marketing plan and establish goals Generate monthly r...
FB care

Chuyên viên Facebook Care

Chuyên viên Facebook Care MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc Fanpage: + Tương tác với khách hàng/fan trên các fanpage (i...
HCVP Internship

Thực tập sinh Hành chính văn phòng

Thực tập sinh Hành chính văn phòng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng về giấy tờ, hoá đơn, ...