IT

Nhân viên IT Admin

                          Nhân viên IT Admin MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành, quản trị hệ thống CNTT: Quản trị, tr...
BA Mng

IT Leader

IT Leader MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vận hành, quản trị hệ thống CNTT: Quản trị, triển khai, vận hành hạ tầng mạng LAN, W...
Tin tuyen dung

Tin tuyển dụng – Tháng 6

Tin tuyển dụng – Tháng 6   Trong Tháng 6, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng và...
HR

Chuyên viên Nhân Sự

Chuyên viên Nhân Sự MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và quản lý việc xin nghỉ phép, chấm công và trả lương ch...
Telesales2

Chuyên viên Telesales

CHUYÊN VIÊN TELESALES MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của ...
Telesales1

Cộng tác viên Telesales

Cộng tác viên Telesales MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu và tư vấn các sản phẩm No...
PHP Intern

PHP/ReactJS Developer

PHP/ReactJS Developer   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia các dự án tham vọng áp dụng công nghệ AI vào bài toán Ma...