DX BDD

Chuyên viên DS Solution

Chuyên viên DS Solution MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nắm và hiểu quy trình, tính năng nghiệp vụ của hệ thống phần mềm (sẽ đ...
BDT DS

Trưởng phòng DS Solution

Trưởng phòng DS Solution MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm...
BDM DS

Trưởng nhóm DS Solution

Trưởng nhóm DS Solution MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm ...