PHP Intern

Trưởng phòng An ninh Thông tin

Trưởng phòng An ninh Thông tin MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược, kế hoạch và các quy chế an toàn, an ninh m...
Net Mng

Chuyên viên An Ninh thông tin

Chuyên viên An Ninh thông tin MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống mạng và an nin...
Tin tuyen dung

Tin Tuyển dụng – Tháng 11

Tin Tuyển dụng – Tháng 11 Trong Tháng 11, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các...
Tin tuyen dung

Tin Tuyển dụng – Tháng 10

Tin Tuyển dụng – Tháng 10 Trong Tháng 10, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng v...
BDD X1

Regional Business Director

Regional Business Director MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý nhân sự kinh doanh với quy mô 50 – 100 nhân v...
media director

Product Director

Product Director MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược sản phẩm Khảo sát người dùng (User Research), xây dựng ro...
Product DR

Product Manager

Product Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược sản phẩm Khảo sát người dùng (User Research), xây dựng roa...
tuyen dung

Chuyên viên Tuyển dụng

Chuyên viên Tuyển dụng MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Triển khai hoạt động tuyển dụng (tạo nguồn, triển khai tuyển dụ...