tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Thực tập sinh Content

Content Intern – Thực tập sinh Content MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hỗ trợ viết Content cho sản phẩm Công ty –...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Content SEO

Content SEO MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch SEO Phân tích, nhóm, phân loại từ khoá. Xây dựng chiến lược SEO Nghiê...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Marketing Director

Marketing Director WHAT YOU WILL DO – Responsible for plan, development and implementation of the market...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

Giám đốc công nghệ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý các dự án phát triển phần mềm, đảm bảo dự án được hoàn thàn...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Thực tập sinh Lập trình .Net

Thực tập sinh Lập trình .Net MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các phần mềm của Công ty. – Tha...