tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Thực tập sinh Lập trình .Net

Thực tập sinh Lập trình .Net MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các phần mềm của Công ty. – Tha...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Thực tập sinh Tester

Thực tập sinh Tester MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình te...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Tester Senior

Tester Senior MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm của ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Tester

Tester MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm của nhóm &#...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Graphic Designer

Graphic Designer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ lên ý tưởng và xây dựng concept, key visual cho nhãn hàng Tham gia và ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

STRATEGIC PLANNER

STRATEGIC PLANNER    MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu… để tìm ra ý tưởng ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Content Executive

Content Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên chiến lược nội dung và viết bài cho fanpage, content facebook ads và các...