content-marketing

CONTENT EXECUTIVE

          CONTENT EXECUTIVE   MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm ý tưởng, viết nội dun...
BDE DS

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh  MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phụ trách việc kinh doanh các sản phẩm AdTech theo định hướng...
QC Mng

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, thực thi và phát triển hệ thống kiểm soát nội ...
tuyen-dung-giam-sat-thi-congntOC

Tin Tuyển Dụng Tháng 12

Tin Tuyển dụng – Tháng 12 Trong Tháng 12, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các...
CFO

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Tài chính MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán, soạn th...