content Seo

Content SEO

CONTENT SEO MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch SEO Phân tích, nhóm, phân loại từ khoá. Xây dựng chiến lược SEO Nghiê...
QC Mng

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, thực thi và phát triển hệ thống kiểm soát nội ...
BA Mng

Media Optimization Executive

Media Optimization Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo Faceboo...
Kế toán

Chuyên viên Kế toán

Chuyên viên Kế toán MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hạch toán số liệu vào hệ thống kế toán. Kiểm soát số liệu kế toán, sổ sách...
Net Mng

.NET Tech Manager

.NET Tech Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công...
PHP Mng

PHP DEVELOPER

                               PHP DEVELOPER MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia các dự án tham vọng áp dụng công nghệ AI...
Java Dev

Lập trình viên Java

                             Lập trình viên Java MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các ứng dụng core chuyên xử lý dữ li...