DIGITAL MEDIA MANAGER

DIGITAL MEDIA MANAGER  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với các bộ phận liên quan (Account, DS) quản lý các chiến dịch...

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digital Gr...

Tin Tuyển dụng – Tháng 7

Tin Tuyển dụng – Tháng 7 Trong Tháng 7, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào...

Media Optimization Executive

Media Optimization Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo Faceboo...