tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Media Intern – Thực tập sinh Media

Media Intern – Thực tập sinh Media MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ setup chiến dịch trên hệ thống Google, Facebook. Làm...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Media Performace

Media Performace MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và tối ưu chuyển đổi các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Product Intern

Product Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên ý tưởng về sản phẩm, tham gia nghiên cứu sản phẩm,lên danh sách tính năng s...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Product Executive

Product Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Research sản phẩm, đối thủ. Đề xuất tính năng, sản phẩm Dựng Mockup Viết yêu...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

DIGITAL MEDIA MANAGER

DIGITAL MEDIA MANAGER  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với các bộ phận liên quan (Account, DS) quản lý các chiến dịch...