tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Product Intern

Product Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên ý tưởng về sản phẩm, tham gia nghiên cứu sản phẩm,lên danh sách tính năng s...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Product Executive

Product Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Research sản phẩm, đối thủ. Đề xuất tính năng, sản phẩm Dựng Mockup Viết yêu...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

DIGITAL MEDIA MANAGER

DIGITAL MEDIA MANAGER  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với các bộ phận liên quan (Account, DS) quản lý các chiến dịch...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digital Gr...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Tin Tuyển dụng – Tháng 7

Tin Tuyển dụng – Tháng 7 Trong Tháng 7, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Media Optimization Executive

Media Optimization Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo Faceboo...