Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 9

Tin tuyển dụng – Tháng 9 Trong Tháng 9, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các v...
Logo Novaon

Tester Manager

Tester Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm của...
Logo Novaon

JavaScript Developer

JavaScript Developer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng...
Logo Novaon

Full Stack Developer

Full Stack Developer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phân tích yêu cầu cho tính năng mới của sản phẩm, thiết kế hệ thống backe...
Logo Novaon

Giám đốc Telesales Adtech Platform

Giám đốc Telesales Adtech Platform   GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digit...
Logo Novaon

Cộng tác viên Telesales

Cộng tác viên Telesales GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digital Group là đ...