tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Graphic Designer

Graphic Designer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ lên ý tưởng và xây dựng concept, key visual cho nhãn hàng Tham gia và ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

STRATEGIC PLANNER

STRATEGIC PLANNER    MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu… để tìm ra ý tưởng ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Content Executive

Content Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên chiến lược nội dung và viết bài cho fanpage, content facebook ads và các...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

THỰC TẬP SINH PHP

THỰC TẬP SINH PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng công cụ chatbot cho messenger và bán hàng tự động ...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Media Intern – Thực tập sinh Media

Media Intern – Thực tập sinh Media MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ setup chiến dịch trên hệ thống Google, Facebook. Làm...