Product DR

Product Director

Product Director MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược sản phẩm Khảo sát người dùng (User Research), xây dựng ro...
Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 10

Tin tuyển dụng – Tháng 10   Trong Tháng 10, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng ...
QC Intern

Thực tập sinh Kiểm soát nội bộ

QC Intern – Thực tập sinh Kiểm soát nội bộ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy c...
Product DR

Product Intern

Product Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên ý tưởng về sản phẩm, tham gia nghiên cứu sản phẩm,lên danh sách tính năng s...
Product DR

Product Executive

Product Executive MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia quá trình xây dựng chiến lược sản phẩm cùng Product Manager Trực ti...
Java Dev

Lập trình viên Java

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các ứng dụng core chuyên xử lý dữ liệu hiệu năng cao Xây dựng các...
PHP Dever

Lập trình viên PHP

Lập trình viên PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm người dung X...
Logo Novaon

Trưởng phòng Lập trình PHP

Trưởng phòng Lập trình PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ...