DIGITAL-MARKETING-DIRECTOR

Marketing Director

Marketing Director WHAT YOU WILL DO – Responsible for plan, development and implementation of the market...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

Giám đốc công nghệ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý các dự án phát triển phần mềm, đảm bảo dự án được hoàn thàn...
Net Intern

Thực tập sinh Lập trình .Net

Thực tập sinh Lập trình .Net MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các phần mềm của Công ty. – Tha...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Thực tập sinh Tester

Thực tập sinh Tester MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình te...
tap-doan-internet-novaon-5a780102ab8d7

Tester Senior

Tester Senior MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm của ...