Java Dev

Lập trình viên Java

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các ứng dụng core chuyên xử lý dữ liệu hiệu năng cao Xây dựng các...
PHP Dever

Lập trình viên PHP

Lập trình viên PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm người dung X...
Logo Novaon

Trưởng phòng Lập trình PHP

Trưởng phòng Lập trình PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ...
PHP Intern

THỰC TẬP SINH PHP

THỰC TẬP SINH PHP MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia xây dựng công cụ chatbot cho messenger và bán hàng tự động ...
Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 9

Tin tuyển dụng – Tháng 9 Trong Tháng 9, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các v...
Logo Novaon

Tester Manager

Tester Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm của...
Logo Novaon

JavaScript Developer

JavaScript Developer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng...