DSM

Digital Strategy Manager

Digital Strategy Manager WHAT YOU WILL DO Develop unique strategies and build upon current client strategies t...
Digital-account

DIGITAL ACCOUNT MANAGER

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digital Group là đối tác cao cấp củ...
BDM ADS

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads

Trưởng Phòng Kinh Doanh Autoads   GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Dig...
PHP Intern

Senior Web Developer (VueJS/ReactJS)

Senior Web Developer (VueJS/ReactJS)   MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án ph...
Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 3

Tin tuyển dụng – Tháng 3   Trong Tháng 3, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng và...
Chăm sóc khách hàng

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị dự án theo hợp đồng được giao. Phân tích yêu cầu triể...