Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 11

Tin tuyển dụng – Tháng 11   Trong Tháng 11, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng ...
Logo Novaon

Product Manager

Product Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược sản phẩm Khảo sát người dùng (User Research), xây dựng roa...
Product DR

Product Director

Product Director MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược sản phẩm Khảo sát người dùng (User Research), xây dựng ro...
Logo Novaon

Tin tuyển dụng – Tháng 10

Tin tuyển dụng – Tháng 10   Trong Tháng 10, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng ...
QC Intern

Thực tập sinh Kiểm soát nội bộ

QC Intern – Thực tập sinh Kiểm soát nội bộ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy c...