Telesales2

Chuyên viên Telesales

CHUYÊN VIÊN TELESALES MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của ...
Telesales1

Cộng tác viên Telesales

Cộng tác viên Telesales MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu và tư vấn các sản phẩm No...
PHP Intern

PHP/ReactJS Developer

PHP/ReactJS Developer   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia các dự án tham vọng áp dụng công nghệ AI vào bài toán Ma...
JavaDev

Lập trình viên Java

Lập trình viên Java   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các ứng dụng core chuyên xử lý dữ liệu hiệu năng cao Xây d...
tuyen dung

Tin tuyển dụng – Tháng 5

Tin tuyển dụng – Tháng 5   Trong Tháng 5, Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng và...