media director

Media Director

Media Director WHAT YOU WILL DO 1/ Media management (40%):  Successfully lead team to run and manage the proje...
Planner

Planner Intern

Planner Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hỗ trợ quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu… để t...
Marketing Mng

Performance Marketing Manager

Performance Marketing Manager WHAT YOU WILL DO – Responsible for plan, development and implementation of...
senior sales 1

Senior Sale Phát triển đối tác

Senior Sale Phát triển đối tác GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM – Thông tin Công ty: Novaon Digital Gro...
BDM X1

Telesales Manager

Telesales Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tuyển dụng và đào tạo nhân viên. – Quản lý nhân sự telesales v...
PHP Mng

Trưởng Phòng Lập Trình PHP

Trưởng Phòng Lập Trình PHP – PHP Tech Manager   MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, quản lý, triển kh...
PHP Intern

Frontend Developer

Frontend Developer MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Chịu trách nhiệm các vấn đề về frontend cho sản phẩm. Hỗ trợ cắt theme web...