Phát triển quảng cáo gắn liền với sự an toàn của thương hiệu

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Mạng xã hội đang là mảnh đất màu mỡ trên bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp thế hệ 4.0 hiện nay. Cơ hội cho các doanh nghiệp quảng cáo là rất lớn trong việc nâng cao doanh thu. Tuy nhiên, việc phát triển quảng cáo phải gắn liền với việc ”brand safety” (sự an toàn của thương hiệu). Đây cũng chính là mong muốn của các nhãn hàng, trách nhiệm của đơn vị truyền thông và các công ty quảng cáo.

^CAE703C011F4A1DA012BE07FE03F38CACFF5E0FA4DD2E53B6A^pimgpsh_fullsize_distr

Ông Nguyễn Minh Quý – CEO NOVAON

Vừa qua, Havas Group đã tuyên bố dừng hoàn toàn quảng cáo trên YouTube ở Anh Quốc. Đây là động thái tiêu biểu nhất của thị trường quảng cáo quốc tế. Tiếp đến, WPP Group một trong những tập đoàn quảng cáo lớn nhất thế giới cũng bày tỏ quan điểm đề cao việc an toàn thương hiệu. Chúng tôi ủng hộ quan điểm này bởi Google, Facebook cần có trách nhiệm rà soát nội dung để giữ hình ảnh sạch cho khách hàng của mình. Bảo vệ người dùng, bảo vệ khách hàng là điều đúng đắn của bất kì doanh nghiệp nào trên toàn thế giới.

Hiện tại, công nghệ, kỹ thuật chưa thể kiểm soát triệt để tình trạng này. Việc Facebook rà soát và khóa hàng loạt các trang là bằng chứng của việc nỗ lực scan (lọc nội dung không tốt). Còn về phía các công ty quảng cáo, nhãn hàng và người dùng, tôi cho rằng cần đoàn kết lọc nội dung xấu bằng cách report (báo cáo) ngay lập tức nếu phát hiện. Nếu khi chúng ta phát huy sức mạnh cộng đồng theo định hướng tốt sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

Theo tôi, để ngăn chặn các nội dung xấu, không để xảy ra tình trạng như vừa qua, chúng ta cần sự chung tay và quyết liệt của 4 phía: cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các công ty quảng cáo và chính người dùng (users) để Google, Facebook áp dụng những thuật toán mới, quản lý nội dung trên nền tảng của mình, để có một môi trường quảng cáo lành mạnh.

Đứng trên phương diện một công ty quảng cáo, chúng tôi đã, đang và sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ khách hàng của mình để thương hiệu khách hàng không xuất hiện trên quảng cáo có nội dung xấu. Chúng tôi có riêng một danh sách nội dung không tốt và tự động loại danh sách này ngay khi chạy quảng cáo nhằm đảm bảo sự an toàn thương hiệu cho các khách hàng của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cần quản lý và giám sát các bên set up quảng cáo (cài đặt quảng cáo), càng tối đa, càng nhiều càng tốt.

Theo  PV Phan Anh – Thời báo kinh tế Việt Nam ngày 14-15/04/2017