DNSG-01

Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn

Tại lễ kết nạp hội viên mới của Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, Quý 2/2012 vào ngày 21/7/2012, ông Nguyễn Minh ...
6-01

Hiệp hội quảng cáo Việt Nam

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ – BTCCB ngày 24/8/2001 của Ban...