MEDIA EXECUTIVE AUTOADS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực tiếp triển khai hợp đồng quảng cáo Google Ads cho KH: Google Search, GDN, Smart D...

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10 Trong Tháng 10, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí sa...

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9 Trong Tháng 9, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí sau ...

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Trong Tháng 8, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí sau .Net Tech Manager Trưởn...

MEDIA ECOMMERCE SENIOR

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị các chiến dịch quảng cáo đa kênh Facebook Ads, Google Adwords, Zalo, Tiktok, ADX R...

Planner Intern

Planner Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hỗ trợ quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu…...

Tin Tuyển dụng – Tháng 04/2020

Tin Tuyển dụng – Tháng 04 Trong Tháng 4, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí s...

Tin Tuyển dụng – Tháng 03

Tin Tuyển dụng – Tháng 03 Trong Tháng 3, Tập đoàn Novaon cần tìm kiếm những ứng viên tài năng vào các vị trí s...